ถามแพทย์

  • กินยาคุมแต่ประจำเดือนมาไม่ตรงกัน

  • สวัสดีค่ะ กินยาคุมแบบ21เม็ดได้สองเดือนแล้วค่ะ เดือนที่แล้วกินยาคุมตรงเวลาเปะทุกวันไม่มีลืมกินประจำเดือนมาวันที่4ของการหยุดยา พอมาเดือนที่2นี้ประจำเดือนมาวันที่6ของการหยุดยา เกี่ยวกับที่เรากินยาคุมก่อนเวลาหรือเปล่าคะ กินก่อนเวลาประมาณ30นาทีค่ะ