ถามแพทย์

 • กินยาคุมอย่างถูกต้องหมดไปหนึ่งแผงแล้วมีอะไรกับแฟนจะท้องมั้ย

 •  Toey Montakarn
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟนแบบไม่ใส่ถุงยางค่ะ แต่กินยาคุมถูกต้องหมดหนึ่งแผงแล้วค่อยมีอะไรกัน จะท้องมั้ยคะ
  Toey Montakarn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Toey Montakarn

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที 

  โดยการกินยาคุมต่อเนื่องจนหมดแผง จะทำให้ไม่มีการตกไข่ในรอบเดือนนั้นๆ หากตอนที่มีเพศสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงทีกินยา (ชนิดแบบแผง 28 เม็ด) หรือภายใน 7 วันหลังหยุดยา (ชนิดแบบแผง 21 เม็ด) โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย

  แต่ถ้าเป็นแบบ 28 เม็ดกินจนหมดแผง ไม่ได้กินต่อ แล้วไปมีเพศสัมพันธ์ แบบนี้ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ถ้าเป็นเพศสัมพันธ์ภายใน 72 ชั่วโมงอาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันร่วมด้วย