ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผงรายเดือนมา 5 วันแล้ว เริ่มกินตอนวันที่ 2 ของประจำเดือน มีเพศสัมพันธ์หลั่งในจะท้องไหม

 • กินยาคุมรายเดือน 28 เม็ดค่ะ กินวันที่2ของวันที่ประจำเดือนมา กินได้ 5 วัน มีเพศสัมพันธ์กับแฟน แฟนหลั่งในจะท้องไหมคะ แล้วต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหมคะ
  ท็อป ท็อปบี  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ท็อป ท็อปบี

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนได้บ้างแต่ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  ดังนั้นหากได้กินภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในได้ทันทีตั้งแต่วันนั้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินแต่อย่างใด และให้กินยาในแผงนี้ต่อเนื่องจนหมดแผง สังเกตรอบเดือนในช่วง 7 วันที่กินเม็ดแป้งอีกครั้งค่ะ