ถามแพทย์

 • กินยาคุมย้อนศร แล้วกินต่อจนหมดแผง ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Nung Ning
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคือกินยาคุมย้อนศรทั้งแผงกินเม็ดสีเหลืองก่อนกินจนหมดแผงแระจำเดือนยังไม่มาจะท้องมั้ยค่ะ

   สวัสดีครับ คุณ Nung Ning

  หากเม็ดสีเหลืองที่กล่าวมา มีเรียงกัน 7 เม็ด  และเม็ดสีอื่นมีเรียงกัน 21 เม็ด  กลุ่มเม็ดยา 7 เม็ดจะเป็นเม็ดแป้ง ซึ่งไม่มีฤทธิ์ยาใดๆครับ  และถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ซึ่งระดับยายังไม่ถึงระดับ  ก็มีความเป็นไปที่จะตั้งครรภ์เหมือนคนปกติครับ

  ดังนั้น หากประจำเดือนยังไม่มา ขอแนะนำให้ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์เพื่อความแม่นยำครับ

   สวัสดีครับ คุณ Nung Ning

  หากเม็ดสีเหลืองที่กล่าวมา มีเรียงกัน 7 เม็ด  และเม็ดสีอื่นมีเรียงกัน 21 เม็ด  กลุ่มเม็ดยา 7 เม็ดจะเป็นเม็ดแป้ง ซึ่งไม่มีฤทธิ์ยาใดๆครับ  และถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ซึ่งระดับยายังไม่ถึงระดับ  ก็มีความเป็นไปที่จะตั้งครรภ์เหมือนคนปกติครับ

  ดังนั้น หากประจำเดือนยังไม่มา ขอแนะนำให้ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์เพื่อความแม่นยำครับ