ถามแพทย์

 • กินยาคุมยังไม่หมดแล้วไปฉีดยาคุมต่อ ประจำเดือนจะมาตามปกติไหม

 •  Nattaporn Pongdee
  สมาชิก
  กินยาคุมยังไม่หมดเหลืออีก1เม็ดแล้วมาฉีดยาคุมเลย ประจำเดือนจะมาตามปกติไหมคะ
  Nattaporn Pongdee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ไลย์ลา

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  กรณีจะเปลี่ยนจากการกินแผงต่อไปเป็นการฉีดยาแทนก็สามารถทำได้ โดยก็คือให้เริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน หรืออย่างที่กล่าวมา ฉีดก่อนยาคุมจะหมด 1 วัน ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดก็น่าจะต่อเนื่อง

  ต้องดูด้วยว่าเป็นยาคุมชนิด 21 หรือ 28 เม็ด ถ้าเป็นชนิด 21 เม็ด คือประจำเดือนควรจะมาช่วงเว้นยา 7 วัน แต่ถ้าไม่ได้เว้นยา กล่าวคือมีการฉีดยาคุมต่อไปเลย ประจำเดือนก็อาจจะไม่มา ถ้าเป็นแบบ 28 เม็ด ประจำเดือนควรจะมาตั้งแต่ประมาณเม็ดที่ 21 หรือ 22 แล้ว ถ้าไม่มาจนถึงเม็ดที่ 28 ควรยืนยันการตั้งครรภ์ก่อนจะเริ่มการฉีดยาคุมค่ะ