ถามแพทย์

 • กินยาคุมพร้อมกับน้ำอัดลม แล้วไปกินเหล้าต่อ แล้วมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมจะได้ผลไหม

 •  Whan Kotchakorn
  สมาชิก
  พอกินยาคุมพร้อมกับน้ำอัดลมค่ะ. แล้วคืนนั้นไปกินเหล้าต่อกับเพื่อน. พอถึงกลางคืนมีเพศสัมพันกับแฟน. แบบหลั่งใน. แบบนี้ยาคุมจะได้ผลไหมคะ กลัวน้ำอัดลมจะไปทำให้ยาคุมใช้ไม่ได้ผล

  สวัสดีค่ะ คุณ Whan Kotchakorn,

                      อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ รวมถึงน้ำอัดลม และแอลกอฮอลล์ ไม่ได้มีผลต่อการลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ดังนั้น หากทานยาคุมได้อย่างถูกต้อง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีน้อยกว่า 1% อย่างไรก็ตาม หากดื่มน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์มากไป แล้วเกิดการอาเจียน หรือทานอาหารมากจนท้องเสีย อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดได้ค่ะ 

                        นอกจากนี้ หากทานยาคุมไม่ถูกต้อง เช่น มีการลืมทานยาเป็นบางวัน ทานยาในเวลาที่ต่างกันมากในแต่ละวัน หรือทานยาอื่นบางชนิดร่วม ก็จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลงไปได้ค่ะ