ถามแพทย์

 • กินยาคุมผิดวัน โดยเอาเม็ดที่ 22 กับเม็ดที่ 28 มากินสลับกัน จะเป็นอะไรไหม

 •  ตาล ไม่รู้.
  สมาชิก
  คือหนูกินยาคุมแบบ28 เม็ดค่ะ 21 เม็ดแรกหนูกินปกติ แต่เมื่อคืนเริ่มกินเม็ดแป้งคือ เม็ดที่22 แต่หนูดันไปกินเม็ดที่28 สลับกัน มันจะเป็นอะไรไหมคะ 😢
  ตาล ไม่รู้.  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณตาล ไม่รู้.

  การใช้ยาคุมแแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบมีประสิทธิภาพสูงมากค่ะ โอกาสตั้งครรภ์ขณะใช้ยาอย่างต่อเนื่องมีน้อยกว่า 1%

  โดยส่วนใหญ่แล้วยาคุมประเภทนี้ จะเป็นยาคุมที่มีฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์อยู่แค่ 21 เม็ดแรก ส่วนอีก 7 เม็ดหลังมักเป็นเม็ดแป้งที่กินเพื่อกันลืมการกินต่อแผงเท่านั้น

  ดังนั้นการกินเม็ดที่ 22 กับ 28 สลับกัน ซึ่งน่าจะเป็นเม็ดแป้งนั้น น่าจะไม่ได้มีผลใดๆกับการคุมกำเนิดค่ะ

  แนะนำสังเกตรอบเดือนในช่วงกินยาเม็ดแป้ง 7 วันหลังอีกครั้งว่าประจำเดือนมาปกติหรือไม่ หากประจำเดือนไม่มา ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่ตั้งครรภ์จึงค่อยเริ่มยาแผงถัดไป