ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิดนานๆ จะมีลูกไม่ได้จริงไหม แล้วถ้าหยุดทานยา จะมีลูกไหม

  • คือผมให้แฟนกินยาคุมปกติ 28 เม็ดมาจะปีละครับแล้วมีคนมาบอกผมว่าถ้ากินยาคุมเยอะจะมีลุกไม่ได้จิงไหมครับแล้วถ้าเลิกกินยาคุมแล้วปล่อยในจะมีลูกไหมครับขอบคุณครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ก็คน' นั้นล้ะ'ะ,

                        การทานยาคุมกำเนิดไม่ได้ส่งผลต่อการมีลูกยากในอนาคตแต่อย่างใดค่ะ แม้จะทานต่อเนื่องนานหลายปี และเมื่อหยุดทานยาคุม การทำงานของรังไข่ก็จะกลับมาเป็นปกติภายใน 2-3 สัปดาห์ และโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะเกิดขึ้นได้ภายใน 2-3 สัปดาห์เช่นกัน ซึ่งจะต่างจากยาฉีดคุมกำเนิด ที่การทำงานของรังไข่จะกลับมาช้ากว่า โดยมักใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะกลับมาตั้งครรภ์ได้

                        ส่วนวิธีคุมกำเนิดอื่นๆ ทั้งยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น ก็ไม่ได้ส่งผลทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในอนาคตแต่อย่างใดค่ะ