ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลั่งในวันแรกที่กินยาคุมแบบแผง จึงหยุดกิน แล้วใช้ยาคุมฉุกเฉิน จะท้องไหม

 •  kapong
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน วันที่ 18 มารู้ภายหลังว่าแฟนพึ่งกินยาคุมเม็ดแรกวันที่ 18 เหมือนกัน จึงจะให้แฟนหยุดทานยาคุมแบบเดือน แล้วไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากิน มีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์ไหม ปล.ประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 5-9
  kapong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ kapong

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น จะมีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 99% หากใช้อย่างถูกต้อง กล่าวคือเริ่มภายใน 5 วันแรกของรอบเดือนจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ทันที แต่หากเริ่มช่วงเวลาอื่น จะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ได้ และต้องกินติดต่อกันทุกวันจนยาครบแผง

  ในที่นี้หากเริ่มกินตอนไม่ใช่ 5 วันแรกของรอบเดือน ก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ จึงมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดโอกาสตั้งครรภ์ลงไปประมาณ 80-90% และสามารถกินควบคู่ไปกับยาคุมแบบแผงได้ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมแบบแผง

  แต่ถ้าหยุดยาคุมแบบแผงไปแล้วก็ไม่เป็นไร หากได้ใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง โอกาสตั้งครรภ์ก็ยังมีได้น้อยค่ะ แนะนำสังเกตรอบเดือนครั้งถัดไป หรือซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ