ถามแพทย์

 • กินยาคุมทันไหม

 •  Pariya Ratwongsa
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนวันแรก 26ตอนเย็น 29 ประจำเดือนหมด มีอะไรกับแฟน 29-31 1 นับเป็นหลัง 7 ได้ไหม 2 กินยาคุมทันไหม
  Pariya Ratwongsa  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pariya Ratwongsa

  การมีเพศสัมพันธ์ถ้ายังไม่พร้อมตั้งครรภ์นั้น ควรป้องกันด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นการใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุม หรือแปะยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  ไม่แนะนำการใช้วิธีการนับวันปลอดภัย เพราะอาจมีการนับผิดพลาด หรือตกไข่คลาดเคลื่อนไปในแต่ละเดือน โดยปกติหลัง 7 วันที่มีโอกาสที่จะมีไข่ตกได้น้อย จะเป็น 7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือน

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา แม้จะยังอยู่ในช่วงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อย แต่ยังมีโอกาสได้อยู่ หากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว การคุมกำเนิดที่อาจทำได้คือการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ที่ควรใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และหลังจากนี้ให้สังเกตรอบเดือนอีกครั้ง ซึ่งควรจะมาไม่เกิน 35 วันจากรอบก่อน