ถามแพทย์

 • กินยาคุมถูกวิธี ไม่เคยลืมกินยา มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  starrrrr
  สมาชิก
  กินยาคุมถูกวิธีแล้วกินตรงเวลาไม่ลืมกินยายังมีโอกาสท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะคุณ starrrrr

  ยาคุมกำเนิด www.pobpad.com/ยาคุมกำเนิด  เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ ถ้ารับประทานอยาคุมอย่างถูกวิธีและไม่ลืมรับประทานยาคุมกำเนิด อัตราการการตั้งครรภ์ขณะใช้ยาคุมกำเนิดประมาณ 0.3% ต่อปีค่ะ ซึ่งมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องบางประการค่ะ เช่น การใช้ยาคุมกำเนิดร่วมกับ ยาอื่นๆ เช่น ยากันชักบางตัว หรือ ยาต้านไวรัสบางตัวอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลงได้ค่ะ นอกจากดัชนีมวลกายก็มีผลค่ะ คนที่มีดัชนีมวลกายมากอาจจะมีได้ค่ะ 

  แต่อย่างไรก็ยังถือว่าการคุมกำเนิดโดยใช้ยาคุมกำเนิดได้ประสิทธภาพดีค่ะ