ถามแพทย์

 • กินยาคุมตอนเมนส์ยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Supot Boonta
  สมาชิก
  กินยาคุมเม็ดแรกตอนเมนส์ยังไม่มาได้6วัน วันที่7มีเพศสัมพันธ์หลั่งในจะท้องไหมคะ
  Supot Boonta  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Supot Boonta

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน เป็นวิธีที่ประสิทธิภาพสูง โดยควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือหากเริ่มในช่วงเวลาอื่นๆ จะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันได้ค่ะ

  ไม่แน่ใจว่าตอนมีเพศสัมพันธ์ได้กินยาเม็ดที่ 7 เข้าไปแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ก็น่าจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้อย่างปลอดภัย แต่หากก้ำกึ่ง คือกินไปแค่ 6 เม็ดนั้น โอกาสตั้งครรภ์อาจจะยังมีได้อยู่บ้าง ถ้าไม่สบายใจ อาจซื้อยาคุมฉุกเฉินเพื่อกินควบคู่ไปกับยาคุมแบบแผงรายเดือนด้วยหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และกินยาคุมแบบแผงรายเดือนต่อไปตามปกติจนหมดแผง อาจมีเลือดออกผิดปกติได้ ให้สังเกตอาการ หากเลือดออกมาก ปวดท้องน้อย ให้รีบไปพบแพทย์