ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉิน

  • ประจำเดือนรอบก่อนมามาวันที่9เดือนกันยายน แล้วประมาณต้นเดือนตุลาคมได้มีอะไรกับแฟนแบบไม่ได้ป้องกัน แฟนสอดใส่แค่กัวแล้วก็เอาออก แล้วก็หลังจากนั้นได้กินยาคุมฉุกเฉิน แล้วก็ประมาณวันที่10เดือนตุลาคมได้มีเลือดออกจากช่องคลอดเหมือนเมน แต่พอวันที่13ตุลาคมเลือดก็ได้หยุดไหล อยากทราบว่า เลือดที่ไหลเป็นประจำเดือนหรือเป็นผลข้างเคียงของยาคุมค่ะ