ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉิน แล้วประจำเดือนมากระปริดกระปรอย แล้วครั้งหน้าประจำเดือนจะมาเมื่อไร

  • มีอะไรกันตอนไกล้จะเป็นประจำเดือนแล้วกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนมากระปริดกระปอยแล้วประจำเดือนจะมาอีกเมือไร

    คุณ เหนื่อยไหม

    ยาคุมฉุกเฉิน มีการทำงานโดยการไปยับยั้งการตกไข่ ที่รังไข่ไม่ให้ไข่ออกมา และไปสร้างเมือกที่มดลูก ไม่ให้เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อน   ผลของยาคุมทำให้ ปจด มากระปิดกระปรอย หรือไม่มาตามกำหนดได้   ส่วนใหญ่ ถ้ามาแล้ว กรณีของคุณ ก็จะเป็นตามวงรอบเดิมครับ คือ 21-35 วัน แล้วแต่ว่าเดิมคุณมีวงรอบ ปจด เท่าไร ก็บวกเข้าไปครับ    แต่ถ้ามาช้า เกินกว่า 7 วัน ควรตรวจการตั้งครรภ์และพบแพทย์ ครับ

    กรุณาอ่านเรื่อง ยาคุมฉุกเฉิน เพิ่มเติมได้ที่นี่