ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกไม่เป็นอะไร แต่กินเม็ดที่ 2 แล้วปวดท้องมาก เป็นเพราะอะไร

 •  Jeranan Choosrimuang
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ มีเรื่องสอบถามค่ะ หลังจากที่หนูมีเพศสัมพันธ์เสร็จคือหนูไม่ได้ใส่ถุงเลยซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ คือกินเม็ดแรกไม่เป็นอะไร พอผ่านไปประมาณ12ชั่วโมง กินอีกเม็ดพอกินเข้าไปแล้วผ่านไปได้5นาที รู้สึกปวดท้องมาก สาเหตุที่ปวดท้องเป็นเพราะอะไรหลอค่ะคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jeranan Choosrimuang,

                         หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ และได้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% 

                         สำหรับผลข้างเคียงของการทานยาคุมฉุกเฉินที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว ปวดท้อง เจ็บเต้านม เป็นต้น ดังนั้น อาการปวดท้องหลังจากที่ทานยาเม็ดที่ 2 เข้าไป ก็อาจเป็นผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ การที่ทานเม็ดแรกแล้วไม่มีอาการ อาจเนื่องจากในช่วงที่ทานเม็ดแรกได้ทานอาหารเข้าไปก่อนหรือหลังทานยา ทำให้ไม่มีอาการปวดท้อง ส่วนในช่วงที่ทานเม็ดที่ 2 อาจไม่ได้ทานอะไรเข้าไป จึงทำให้ปวดท้องได้

                         อย่างไรก็ตาม อาการปวดท้อง อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ เช่น มีกระเพาะอาหารอักเสบ อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น ดังนั้น หากอาการปวดท้องเป็นต่อเนื่อง หรือปวดรึนแรงขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ อีก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Jeranan Choosrimuang,

                         หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ และได้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% 

                         สำหรับผลข้างเคียงของการทานยาคุมฉุกเฉินที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว ปวดท้อง เจ็บเต้านม เป็นต้น ดังนั้น อาการปวดท้องหลังจากที่ทานยาเม็ดที่ 2 เข้าไป ก็อาจเป็นผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ การที่ทานเม็ดแรกแล้วไม่มีอาการ อาจเนื่องจากในช่วงที่ทานเม็ดแรกได้ทานอาหารเข้าไปก่อนหรือหลังทานยา ทำให้ไม่มีอาการปวดท้อง ส่วนในช่วงที่ทานเม็ดที่ 2 อาจไม่ได้ทานอะไรเข้าไป จึงทำให้ปวดท้องได้

                         อย่างไรก็ตาม อาการปวดท้อง อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ เช่น มีกระเพาะอาหารอักเสบ อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น ดังนั้น หากอาการปวดท้องเป็นต่อเนื่อง หรือปวดรึนแรงขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ อีก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ