ถามแพทย์

  • ทานยาคุมฉุกเฉินไป 11 วัน แล้วมีเลือดออก เป็นผลข้างเคียงของยาหรือประจำเดือน

  • ทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว 11 วัน มีเลือดออกนี้เป็นผลข้างเคียงของยาหรือว่าประจำเดือนคะ เพราะถ้านับจากประจำเดือนรอบที่แล้ว ประจำเดือนจะมาอีกทีปลายเดือน

     สวัสดีค่ะ คุณ นู๋ฟ้า นู๋ฟ้า,

                        เลือดที่ออกหลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ง 11 วัน หากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็อาจเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ ซึ่งอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมากหรือน้อยก็ได้ แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และออกเพียงแค่ 1 วัน ก็อาจเป็นเลือดล้างหน้าเด็กก็ได้

                         ส่วนประจำเดือนจริงๆ นั้น อาจมาในช่วงเวลาเดิม หรืออามาช้ากว่ากำหนดก็ได้ ดังนั้น หากประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนดเดิมไปมากกว่า 2 สัปดาห์ ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ