ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 22 ต.ค. ประจำเดือนมาวันที่ 27 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์แต่ถุงยางรั่วในวันที่ 31 ต.ค. ต้องกินยาคุมฉุกเฉินอีกไหม

 •  supanya
  สมาชิก
  กินยาคุมฉุกเฉินไปวันที่ 22 ตุลาคม เมนส์มาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม วันนี้วันที่ 31 ตุลาคม พอดีว่ามีเพศสัมพันธ์แต่ว่าถุงยางมันรั่ว ควรกินยาคุมฉุกเฉินอีกรอบมั้ยคะ แต่ลึกๆไม่อยากกินเลยเพราะผลข้างเคียงมันเยอะมาก

  คุณ supanya

  ตามข้อมูลทางการแพทย์บางแห่ง ซึ่งยังหาข้อสรุปได้ไม่ชัดเจนนัก  ไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้งต่อเดือนครับ เพราะ  ยาคุมฉุกเฉินมีฤทธิ์ในการห้ามการตกไข่ ที่ต่อมสมอง  และอาจสร้างให้ผนังมดลูกไม่พร้อมต่อการรับไข่ที่ปฏิสนธิแล้วด้วย  ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนอื่นๆ อีกตามมาก  มีผลต่อมดลูกและรังไข่  และมีรายงานทางการแพทย์ว่ากินพร่่ำเพรื่อ อาจกระตุ้นเซลล์มะเร็งมากกว่ายาคุมกำเนิดปกติ ด้วย  ยาคุมฉุกเฉินมีผลต่อระดับแคลเซี่ยม ทำให้ร่างกายขาดแคลเซี่ยมได้ง่าย ถ้าขาดก็อาจทำให้เกิดกระดูกพรุนก่อนวัยทอง (Osteoporosis) ครับ

  บางรายงานทางการแพทย์แต่ไม่ยืนยันว่า ห้ามกินยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้ง ตลอดช่ีวิต   ควรใช้เฉพาะกรณีถุงยางแตก หรือถูกข่มขีนเท่านั้น   มิฉะนั้นต้องกินยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ดจะดีกว่าครับ

  สรุปว่า ถ้าถุงยางแตกก็กินยาคุมฉุกเฉินได้ครับ  แต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยาด้วย   ถ้ามี พสพ หลังมี ปจด 7 วัน เป็นระยะปลอดตกไข่ โอกาส ก็จะท้องก็น้อยลงเยอะครับ   ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาสูตินรีแพทย์อีกครั้งครับ