ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินก่อนไปมีเพศสัมพันธือีกครั้งภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต้องกินยาใหม่ไหม

 •  Abcdefu
  สมาชิก
  มีอะไรกันกับแฟนตอนเช้า2ครั้ง โดยไม่ได้ใส่ถุงยาง หลังจากนั้นกินยาคุมฉุกเฉินแบบเม็ดเดียวตอนช่วงประมาณ 4-5โมงเย็น แล้วมีอะไรกันอีกครั้งหลังจากกินยาคุมฉุกเฉิน(ไม่ได้ใส่ถุงยาง)ไปประมาณไม่เกิน1ชม. อยากทราบว่าต้องกินยาคุมฉุกเฉินอีกครั้งไหมคะ จะมีโอกาสท้องไหมคะหากไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉินอีกครั้ง
  Abcdefu  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Abcdefu

  ยาคุมฉุกเฉิน เป็นยาคุมที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศในระดับสูง กินหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยจะให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ประมาณ 80-90% หากได้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินครบตามข้างฉลากกำหนด หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นอาจจะทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้

  จากที่กล่าวมา ถ้าหลังกินยาคุมฉุกเฉินไปไม่ถึง 1 ชั่วโมง ไปมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง ยาน่าจะยังสามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้อยู่ เนื่องจากค่าครึ่งชีวิตของยาคุมฉุกเฉินในกระแสเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 8-12 ชั่วโมง หลังจากใช้ยาไปประมาณ 1 สัปดาห์ อาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ให้สังเกตรอบเดือนหลังจากนี้ด้วย และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ