ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ด เม็ดสุดท้ายกินช้าไป 2 ชั่วโมง แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน มีโอกาสท้องไหม

 •  mailmail
  สมาชิก

  กินยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ด แต่กินเม็ดสีเหลืองเม็ดสุดท้ายวันที่มี พสพ หลั่งใน กินเกินเวลากินปกติประมาน2ชั่วโมง มีโอกาสตั้งครรภ์มั้ยคะ

  mailmail  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ mailmail

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  และต้องกินทุกวันจนหมดแผง กรณีเป็นแบบ 28 เม็ด จะเป็นเม็ดฮอร์โมนแค่ 21 เม็ดแรก ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายจะเป็นเม็ดแป้งที่กินเพื่อกันลืมเท่านั้น ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป

  ถ้าได้กินยามาต่อเนื่องครบจนหมด 28 เม็ด แม้จะมีเพศสัมพันธ์ช่วงกินยาเม็ดแป้งเม็ดสุดท้ายก็มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยมาก เพราะถ้ากินมาจนครบแล้ว ก็ไม่น่าจะมีการตกไข่ในช่วงเดือนนั้นๆ การกินคลาดเคลื่อนอาจคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 3 ชั่วโมงที่จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา