ถามแพทย์

  • ลืมกินยาคุมในวันแรกที่ต้องเริ่มแผงใหม่ วันถัดไปเลยกิน 2 เม็ด วันต่อมาลืมกิน จึงกินไป 2 เม็ด จะท้องไหม

  •  Cherry Boo
    สมาชิก
    ขอสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าถึงกำหนดเราเริ่มยาแผงใหม่แต่เราลืมกินวันแรกที่เริ่มยา แล้วมากินวันถัดมา เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด พอวันถัดมาลืมกินอีก ก็มากินอีกวัน เช้า 1 เม็ด เย็นหนึ่งเม็ด หลังจากนั้นก็กินวันละเม็ดตามเวลาที่ตั้งไว้ ปกติแล้วเป็นตนกินยาตอนกลางวันค่ะ จะมีโอกาสท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Cherry Boo,

                         หากถึงกำหนดวันที่ต้องเริ่มทานยาแผงใหม่ แต่ไม่ได้ทาน แล้วเริ่มทานในวันถัดไป 2 เม็ด และในวันต่อไป ได้ลืมทานยาอีก และได้ทาน 2 เม็ดในวันถัดมา ก็ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่อาจลดลงได้ ทั้งนี้ โดยปกติ หากทานยาคุมอย่างถูกต้อง ยาจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% แต่หากมีการลืมทานยาดังกล่าว ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็ย่อมลดลงไปค่ะ