ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินติดต่อกันภายในเดือนเดียวกัน และทานยาคุมรายเดือนอยู่ จะเป็นอะไรไหม

 •  อ้าว เห้ยย.
  สมาชิก
  ถ้ามีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งในแล้วกินยาคุมฉุกเฉินตอนนั้นแต่แฟนก็กินแบบแผงอยู่แล้วแล้วถ้ามีอะไรกันเผลอหลั่งในแล้วกินยามคุมฉุกเฉินอีกในเดือนเดียวกันจะเป็นอะไรไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ อ้าว เห้ยย.

  หากรับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผงอย่างสม่ำเสมอ จะลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้มากนะคะ โอกาสเกิดการตั้งครรภ์กรณีนีจะพบน้อยกว่า 1%ค่ะ

  ซึ่งหากมีการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเพิ่มเติมจากยาคุมกำเนิดแบบแผง จะเพิ่มการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เลือดออกกระปริดกระปรอย รวมถึงประจำเดือนคลาดเคลื่อน

  อีกทั้งการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ร่วมกับยาคุมกำเนิดแบบแผงจะไม่เพิ่มประสิทธิภาพการคุมกำเนิดที่ชัดเจนนะคะ จึงไม่แนะนำให้รับประทานร่วมกัน

  ดังนั้นจากที่คุณ อ้าว เห้ยย. เล่ามา แนะนำให้คุมกำเนิดโดยการรับประทานคุมกำเนิดแบบแผงเป็นหลัก และให้รับประทานยาสม่ำเสมอค่ะ

  หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการคุมกำเนิด แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยนะคะ