ถามแพทย์

  • ซื้อยาคุมฉุกเฉินมาทาน ถ้าทานเม็ดที่สองก่อน จะเป็นอะไรไหม

  •  Kanpawekorn
    สมาชิก
    ซื้อยาคุมมาฉุกเฉินมากิน แต่กินเม็ดที่สองก่อน จะมีปัญหาอะไรมั้ย แล้วจะท้องมั้ย

    สวัสดีค่ะ คุณ Kanpawekorn,

                         หากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่ 1 แผงมี 2 เม็ด สามารถเลือกทานเม็ดใดก่อนก็ได้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยหากทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากทานช้ากว่านี้ ประสิทธิภาพก็จะลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมทานยาเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมงด้วย