ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือนวันที่ 26 มี.ค. เข็มต่อไปฉีดเมื่อไหร่

  •  NooPin Pinlada
    สมาชิก
    พอดีวันที่ 26มีนา ไปฉีดยาคุมมาค่ะ แบบ3เดือน พอดีทำบัตรนัดหายค่ะ และลืม อยากทราบว่า ยาคุมจะกำหนดฉีดอีกทีวันไหนค่ะหมอ

    สวัสดีค่ะ คุณ NooPin Pinlada,

                        หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน ก็ควรฉีดทุกๆ 12 สัปดาห์ เพื่อให้การออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากได้ฉีดไปวันที่ 26 มี.ค. เข็มต่อไป ก็ควรไปฉีดในวันที่ 18 มิ.ย. หรืออาจไปฉีดล่าช้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์  คืออาจเลยได้ไม่เกินวันที่ 25 มิ.ย.ค่ะ