ถามแพทย์

 • มีการอาการนอนไม่หลับ หมอให้ยา Gabapentin ร่วมกับ Lorazepam การกินคู่กัน จะมีอันตรายไหม

 •  Bb123
  สมาชิก
  มีการอาการนอนไม่หลับ หมอจ่าย Gabapentin (100mg.) กินร่วมกับ Lorazepam (1mg.) อยากทราบว่า กินยาสองตัวนี้คู่กันมีผลข้างเคียงอันตรายไหมครับ พอดีไปอ่านมาว่าใช้ Gabapentin ร่วมกับยามีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น พวก Lorazepam จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการกดการหายใจอย่างรุงแรงเพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสียชีวิตได้ อันนี้จริงหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
  Bb123  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Bb123

  การใช้ยาหลายๆชนิดร่วมกันนั้น จำเป็นต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาบางตัวอาจทำปฏิกิริยาต่อกัน มีผลต่อประสิทธิภาพที่ลดลง หรือไปเสริมผลข้างเคียงของกันและกันให้รุนแรงขึ้นได้

  จากที่กล่าวมา ยา gabapentin เป็นยาในกลุ่มยากันชักที่ส่งผลต่อสารเคมีและระบบประสาทในสมองที่เป็นสาเหตุของอาการชัก ในบางกรณีอาจนำมาใช้แก้ปวดปลายประสาท ช่วยนอน และยา lorazepam เป็นยาที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาทจึงนำมาใช้ในการช่วยนอน

  ดังนั้นยาสองตัวนี้จริงๆแล้วก็มีผลที่ใกล้เคียงกัน การใช้ยาร่วมกันอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมมากขึ้น เวียนศีรษะ สับสน ไม่ค่อยมีสมาธิได้ ไม่แน่ใจว่าอาการเป็นมากหรือไม่ หรือก่อนหน้านี้เคยใช้แค่ยาตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วไม่ได้ผลดีมากหรือเปล่า แพทย์จึงได้เพิ่มเป็นยา 2 ตัว หรืออาจจะมีอาการเป็นมาก มีอาการของการปวดปลายประสาทที่ควรได้ยา gabapentin ร่วมด้วย จริงๆแล้วอาจลองใช้ดูก่อนได้ตามขนาดที่แพทย์กำหนดมา แต่หากทำให้ง่วงซึมมากระหว่างวัน อาจจะเอายาตัวใดตัวหนึ่งออก หรือกลับไปพบแพทย์เพื่อปรับยาให้เหมาะสมอีกครั้งค่ะ