ถามแพทย์

 • ถ้าแท้งมา 1 สัปดาห์ จะตรวจเจอว่าเคยท้องไหม

 • ถ้าแท้งมา1อาทิตย์ จะตรวจเจอว่าเคยท้องมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ กาญจนาพร  คารทอง,

                  หลังจากแท้ง ระดับค่าฮอร์โมน HCG ที่เป็นออร์โมนที่ตรวจพบในการตั้งครรภ์ จะค่อยๆ ลดลงจนเข้าสู่ระดับปกติและตรวจไม่พบจากการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ ในเวลาประมาณ 1 เดือน บางรายก็อาจตรวจไม่พบเร็วกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมน HCG เริ่มต้นของแต่ละคน อายุครรภ์ และสาเหตุที่ทำให้แท้งลูก โดยส่วนใหญ่ระดับจะลดลงจากเดิม 21-35% ในวันที่ 2 หลังการแท้งสมบูรณ์ 60% ในวันที่ 7 และลดลงจนน้อยกว่า 5 IU/L ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป ดังนั้นระยะเวลาเร็วสุดที่จะตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบการตั้งครรภ์คือประมาณ 2 สัปดาห์หลังแท้งสมบูรณ์

                   ดังนั้นหากเพิ่งแท้งมา 1 สัปดาห์ ยังสามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้อยู่ค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ กาญจนาพร  คารทอง,

                  หลังจากแท้ง ระดับค่าฮอร์โมน HCG ที่เป็นออร์โมนที่ตรวจพบในการตั้งครรภ์ จะค่อยๆ ลดลงจนเข้าสู่ระดับปกติและตรวจไม่พบจากการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ ในเวลาประมาณ 1 เดือน บางรายก็อาจตรวจไม่พบเร็วกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมน HCG เริ่มต้นของแต่ละคน อายุครรภ์ และสาเหตุที่ทำให้แท้งลูก โดยส่วนใหญ่ระดับจะลดลงจากเดิม 21-35% ในวันที่ 2 หลังการแท้งสมบูรณ์ 60% ในวันที่ 7 และลดลงจนน้อยกว่า 5 IU/L ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป ดังนั้นระยะเวลาเร็วสุดที่จะตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบการตั้งครรภ์คือประมาณ 2 สัปดาห์หลังแท้งสมบูรณ์

                   ดังนั้นหากเพิ่งแท้งมา 1 สัปดาห์ ยังสามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้อยู่ค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ กาญจนาพร  คารทอง,

                  หลังจากแท้ง ระดับค่าฮอร์โมน HCG ที่เป็นออร์โมนที่ตรวจพบในการตั้งครรภ์ จะค่อยๆ ลดลงจนเข้าสู่ระดับปกติและตรวจไม่พบจากการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ ในเวลาประมาณ 1 เดือน บางรายก็อาจตรวจไม่พบเร็วกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมน HCG เริ่มต้นของแต่ละคน อายุครรภ์ และสาเหตุที่ทำให้แท้งลูก โดยส่วนใหญ่ระดับจะลดลงจากเดิม 21-35% ในวันที่ 2 หลังการแท้งสมบูรณ์ 60% ในวันที่ 7 และลดลงจนน้อยกว่า 5 IU/L ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป ดังนั้นระยะเวลาเร็วสุดที่จะตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบการตั้งครรภ์คือประมาณ 2 สัปดาห์หลังแท้งสมบูรณ์

                   ดังนั้นหากเพิ่งแท้งมา 1 สัปดาห์ ยังสามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้อยู่ค่ะ