ถามแพทย์

 • แท้งคุกคามกับคลอดลูกเจ็บเหมือนกันไหม แบบไหนเจ็บกว่ากัน

 •  Yuwadee Hello
  สมาชิก
  อยากทราบว่าแท้งคุกคามกับคลอดลูกเจ็บเหมือนกันไหม หรือแบบไหนเจ็บกว่ากันคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Yuwadee Hello,

                     แท้งคุกคาม คืออาการแท้งชนิดหนึ่ง ที่ปากมดลูกยังไม่เปิดออก มักเกิดในช่วงอายุครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์ อาการที่สำคัญคือ การมีเลือดออกจากช่องคลอด โดยอาจมักมีปริมาณไม่มาก ออกแบบกะปริดกะปรอย และมักมีอาการปวดเกร็งท้องน้อยแบบบีบๆ บิดๆ ร่วมด้วย อาการปวดมักไม่รุนแรง และเกิดขึ้นเป็นพักๆ แต่บางรายอาจไม่มีอาการปวดท้องก็ได้

                     ผู้ที่มีแท้งคุกคามเกิดขึ้นแล้ว ประมาณร้อยละ 50 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ตามปกติจนคลอดลูกได้ แต่อีกร้อยละ 50 ก็จะเกิดการแท้งตามมา ซึ่งก็จะมีอาการเลือดออกมากขึ้น ปวดท้องน้อยมากขึ้นและต่อเนื่อง และมีชิ้นเนื้อหลุดออกมาจากช่องคลอด

                     สำหรับการปวดท้องคลอด เกิดจากมดลูกมีการบีบหดรัดตัว ซึ่งอาการปวดก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยจะเพิ่มความรุนแรงเรื่อยๆ และถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าสู่ระยะเบ่งคลอด ที่จะมีอาการปวดรุนแรงที่สุด ดังนั้นอาการปวดในขณะคลอดลูกย่อมเจ็บปวดมากกว่าอาการปวดท้องจากภาวะแท้งคุกคามค่ะ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกของการปวดในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน หรือในคนคนเดียวกัน อาการปวดท้องก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละครรภื แต่ส่วนใหญ่การตั้งครรภ์ในท้องหลังๆ จะปวดน้อยกว่าการตั้งครรภ์แรก