ถามแพทย์

  • การเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม

  •  Kannika Suwannakul
    สมาชิก
    ก่อนหน้านี้ทานยาคุมของลอล่า แล้วไปซื้อที่เภสัชบอกหมอว่าเอาของลอล่าแต่เขาให้ยาของโลล่ามา แล้วเข้าอ่านที่ใบกับกำยา เขาบอกว่าก่อนหน้าต้องไม่ได้ทานยาแบบฮอโมนถึงจะทานยาชนิดนี้ได้(โลล่า)​ดูตรงตัวยาก็ไม่เหมือนกัน #อยากทราบว่าเปลี่ยนจากการทานลอล่ามาเป็นของโลล่าได้ไหมคะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ🙏🙏