ถามแพทย์

  • กินยาคุมยี่ห้อแรกแบบ 28 เม็ดมา 5 แผงแล้ว พอหมดแผงนี้แล้วเปลี่ยนมากินอีกยี่ห้อนึงในวันถัดไปทันที ทานถูกไหม

  • สอบถามเรื่องการเปลี่ยนยาคุมคะ เพราะกินยาคุมอาร์เดน มา5เดือน 5แผงแล้วคะ พอกินหมดแผงที่5 28เม็ด เปลี่ยนมากินยาคุมยี่ห้อพรีม 28เม็ด เริ่มกินยาคุมยี่ห้อพรีมในวันถัดไปทันที อย่างนี้กินถูกไหมคะ แล้วอยากถามว่ายาคุมจะมีผลต่อเนื่องไหมคะ หรือต้องรอ7วัน

    สวัสดีค่ะ คุณ จิรัชญา ผงพิลา,

                          ยาคุมกำเนิดยี่ห้ออาร์เดน (R-den) เป็นยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน 0.03 มิลลิกรัม ส่วนยาคุมกำเนิดยี่ห้อพรีม มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน 0.035 มิลลิกรัม ซึ่งมากกว่ายี่ห้ออาร์เดน ดังนั้น เมื่อทานยาคุมยี่ห้ออาร์เดนครบ 28 เม็ดแล้ว เมื่อจะเปลี่ยนมาทานยี่ห้อพรีม ก็สามารถเริ่มทานต่อได้ทันที ยาคุมยีห่้อพรีม ก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานค่ะ

                          แต่ในกรณีที่ยาคุมกำเนิดยี่ห้อที่จะเปลี่ยน มีปริมาณฮอร์โมนที่น้อยกว่า แนะนำควรทานยาต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อรอให้ยาได้ออกฤทธิ์ให้เต็มที่ก่อนค่ะ