ถามแพทย์

  • การหยุดทานยาคุม

  •  Miki Mild
    สมาชิก
    หยุดทานยาคุมไป1เดือน ประจำเดือนยังไม่มา5วันแล้ว จึงตรวจการตั้งครรภ์แล้ว ไม่มีครรภ์ มีสาเหตุมาจากอะไรค่ะ ที่ประจำเดือนยังไม่มา

    สวัสดีค่ะ คุณ Miki Mild,

                             หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว ไม่พบการตั้งครรภ์ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา อาจเกิดจากการที่รังไข่ยังไม่กลับมาทำงานเป็นปกติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เมื่อหยุดทานยาคุมกำเนิดไปแล้ว อาจต้องใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ จึงจะมีประจำเดือนมา ดังนั้น อาจต้องรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อนค่ะ