ถามแพทย์

 • การวัดความดันเองบ่อยๆ จะเพิ่มโอกาสที่เส้นเลือดจะแตกไหม

 •  Raining
  สมาชิก
  สวัสดีครับ อยากทราบว่าการที่เราวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน จะทำให้เสี่ยงต่อการที่เส้นเลือดแตกหรือไม่
  Raining  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Raining

  การวัดความดันนั้นควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดวัดที่ต้นแขน และได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือการทดสอบทางการแพทย์ก่อนจัดจำหน่าย 

  การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน ก็มักจะเป็นเครื่องที่คล้ายๆกับเครื่องที่ใช้กับสถานพยาบาล คือจะเป็นเครื่องที่มีเครื่องวัดต่อกับปลอกแขนวัดความดัน ที่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์หรือการทดสอบและรับรองปลอกแขนสำหรับวัดความดันมาแล้ว

  ซึ่งการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตดังกล่าวบ่อยๆนั้น ไม่น่าจะมีผลเสียแต่อย่างใด ซึ่งความดันที่ใช้วัด ไม่ใช้ความดันที่สูงรุนแรงมากจนทำให้มีเส้นเลือดแตกได้ แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการวัดเท่าที่จำเป็น เช่นวันละ 1-2 ครั้งก็น่าจะเพียงพอ