ถามแพทย์

  • ลืมทานยาคุมไป 2 วัน แต่นึกว่าลืมวันเดียว เลยทานไปทันทีแค่ 1 เม็ด และทานตอนเช้าอีก 1 เม็ด จะป้องกันได้ไหม

  • คือหนูลืมกินยาคุม2วัน แต่คิดว่าตัวเองลืมกินแค่วันเดียวเลยกินยาคุมไปแค่1เม็นทันทีที่คิดออก แต่พอตอนเช้ามาดูแผงที่ไหนได้ลืมกินไป2เม็ด เลยกินอีก1เม็ดตอนเช้า แบบนี้ยังป้องกันการตั้งครรภ์ได้ไหมคะ หรือควรหยุดทานยาคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อวัศดา จันทร์ชมภู,

                       เมื่อลืมทานยาคุมกำเนิดไป 2 วัน ก็ให้รีบทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ไป 1 เม็ด แล้วทานเม็ดที่ต้องทานในวันนั้น ตามเวลาเดิมปกต ซึ่งจะเท่ากับทานไป 2 เม็ดใน 1 วัน และหลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน แต่หากในช่วงวันที่ลืมทานยา เป็นช่วงการทานยาเม็ดที่ 1-7 และได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว แนะนำควรทานยาคุมฉุกเฉินป้องกันไว้ค่ะ

                         แต่หากในช่วงวันที่ลืมทานยา เป็นช่วงการทานยาคุมเม็ดที่ 14-21 เมื่อทานคุมครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เริ่มทานยาแผงใหม่ต่อเลย ไม่ได้ต้องเว้นระยะ 7 วันค่ะ แต่หากเป็นชนิด 28 เม็ด เมื่อทานถึงเม็ดที่ 21 ก็ให้เริ่มืนแผงใหม่ต่อเลย โดยไม่ต้องทานยาที่เป็นเม็ดแป้งค่ะ