ถามแพทย์

  • เมื่อฝังยาคุมครบกำหนด ต้องถอดแท่งยาคุมออกทันทีไหม แล้วจะเริ่มทานยาคุมเมื่อไหร่

  • อยากสอบถามว่าเมื่อการฝังยาคุมครบกำหนดแล้ว เราต้องถอดแท่งยาคุมออกทันทีหรือเปล่าค่ะ และถ้าเราต้องการคุมด้วยวอธีการทานยาคุม เราต้องเริ่มทานตั้งแค่เมื่อไร ขอบคุณค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ สดใส สารบุญ,

                        เมื่อถึงกำหนดครบหมดอายุของยาฝังคุมกำเนิดแล้ว โอกาสในการตั้งครรภ์และประจำเดือนก็จะกลับมาภายใน 1-3 เดือน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดหมดอายุแล้ว ให้รีบหาวิธีคุมกำเนิดต่อไป เช่น หากต้องการทานยาคุมกำเนิดหรือฉีดยาคุมกำเนิด ก็ให้เริ่มทานหรือฉีดต่อในวันที่หมดอายุได้เลย ยาคุมหรือยาฉีดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจเลือกฝังยาคุมกำเนิดต่อก็ได้

                       ส่วนยาฝังคุมกำเนิด อาจไม่จำเป็นต้องรีบเอาออกในวันที่หมดอายุก็ก็ได้ สามารถไปเอาออกในวันใดก็ได้ค่ะ แต่ก็ไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้ยิ่งเอาออกยากได้ขึ้น เนื่องจากการเกิดพังผืดมาหุ้มรอบแท่งยงฝังคุมกำเนิด