ถามแพทย์

 • การฝังยาคุมกำเนิด 3 ปี จะหมดอายุเมื่อไหร่

 •  Mint Mintra
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะคุณหมอ ขออนุญาตนะคะ ขอถามเรื่องการฝังยาคุมกำเนิด 3ปีคะพอดีของหนูในใบบอกหมดอายุ16มีนาคม 2561 จะครบ3ปีพอดีค่ะ ถ้าเราฝังยาคุมกำเนิดมันจะหมดอายุตามวันที่เขากำหนดเลยไหมคะ หรือหมดอายุก่อนเดือนสองเดือนค่ะ เสี่ยงไหมต่อการตั้งครรภ์

  สวัสดีค่ะ คุณ Mint Mintra

  การฝังยาคุมกำเนิด (Implantation) ยาฝังคุมกำเนิด มีทั้งแบบสามารถคุมกำเนิดได้ 3 หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่บรรจุอยู่ภายในหลอดยาค่ะ 

  ทั้งนี้ หลังจากการฝังยา ฮอร์โมนที่บรรจุในหลอดยาจะค่อยๆสลายออกมาในร่างกาย ซึ่งจะสามารถคุมกำเนิดได้ จากการความสามารถในการยับยั้งการตกไข่ ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง ร่วมกับทำให้มูกที่ปากมดลูกข้นเหนียวมากขึ้น ทั้งหมดนี้ คือ สภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะ

  ดังน้ัน ภายหลังจากการฝังเเล้ว ส่วนมากจะมีใบที่อยู่ในกล่องจะเป็นบัตรนัดค่ะ ว่าครบกำหนดเมื่อไหร่ ดังนั้นเมื่อครบวันนั้น ถือว่าปริมาณยาในร่างกายจะต่ำมาก จนไม่สามารถคุมกำเนิดได้อีก แนะนำให้มานำยาฝังอันเดิมออก แล้วเปลี่ยนอันใหม่ค่ะ หรือจะเปลี่ยนเป็นคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นก็ได้ เช่น รับประทานยาคุมกำเนิด ยาฉีด หรือห่วงอนามัย 

  ทั้งนี้ ถ้ายังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนวันนัด ที่ตัวยาฝังจะยังมีการปล่อยฮอร์โมนออกมาอยู่ ทำให้ยังมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้อยู่ค่ะ ถ้าครบกำหนดค่อยมาเปลี่ยนอันใหม่ได้ค่ะ โดยแนะนำว่าสามารถเปลี่ยนก่อนวันนัดได้ แต่ไม่ควรเลยกำหนดนัดค่ะ

  Mint Mintra  Mint Mintra
  สมาชิก
  ถ้าครบกำหนดแล้ว แล้วเรายังไม่ถอดออก ประจำเดือนจะมาเลยไหมค่ะ ประจำเดือนจะมาตอนไหน เพราะฝังมาไม่เป็นประจำเดือนเลยคะตลอด3ปี เรากินยาคุมได้เลยไหมคะ ถ้าเราจะกินยาคุมกำเราควรเริ่มกินยังไงค่ะ