ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ผ่านไป 1 วันแล้ว ป้องกันทันไหม ทำอย่างไร

 •  Natnari Nuengna
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันผ่านไป1วันเเล้ว ป้องกันทันไหม เราต้องทำยังไงบ้าง

  สวัสดีค่ะ คุณ Natnari Nuengna,

                  หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย คือภายใน 1-7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา หรือไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน หรือไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นๆ อยู่ โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะมีได้ ดังนั้น ต้องการป้องกันการตั้งครรภ์ ก็ควรทานยาคุมฉุกเฉิน โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมงค่ะ

                  ทั้งนี้ หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินการป้องกันการตั้งครรภ์ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%  หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%