ถามแพทย์

  • การบันทึกข้อมูลของเวชระเบียน

  •  Olymp
    สมาชิก
    สมมติว่าหมอเคยนัดเราไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 3 วันตามมาตรฐาน แต่เมื่อนานมาเเล้ว(3-5ปี) แล้วเราไปขอประวัติการรักษาเวชระเบียนช่วงปีนั้นๆมาดู ในเวชระเบียนจะบันทึกวันที่ ที่เราไปฉีดทั้ง 3 วันเลยไหมครับ เช่น วันนี้ฉีดเข็มแรก วันนี้ฉีดเข็มที่สอง หรือว่า มันจะบันทึกแค่วันแรกวันเดียวที่หมอวินิจฉัยให้ฉีดวัคซีน3เข็มโดยไม่ได้บันทึกวันนัดอีกสามวันทีเหลือครับ ? ขอบคุณครับ