ถามแพทย์

  • หากจะขอประวัติการรักษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จะมีบันทึกวันที่ฉีดวัคซีนไหม

  •  Olymp
    สมาชิก
    สมมติว่าหมอเคยนัดเราไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 3 วันตามมาตรฐาน แต่เมื่อนานมาเเล้ว(3-5ปี) แล้วเราไปขอประวัติการรักษาเวชระเบียนช่วงปีนั้นๆมาดู ในเวชระเบียนจะบันทึกวันที่ ที่เราไปฉีดทั้ง 3 วันเลยไหมครับ เช่น วันนี้ฉีดเข็มแรก วันนี้ฉีดเข็มที่สอง หรือว่า มันจะบันทึกแค่วันแรกวันเดียวที่หมอวินิจฉัยให้ฉีดวัคซีน3เข็มโดยไม่ได้บันทึกวันนัดอีกสามวันทีเหลือครับ ? ขอบคุณครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Olymp,

                         หากต้องการทราบว่าเคยได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนับบ้าไปแล้วกี่เข็ม วันไหนบ้าง ก็สามารถไปขอประวัติการรักษายังโรงพยาบาลที่ไปรับการฉีดมาได้ค่ะ ซึ่งในเวชระเบียนของผู้ป่วย ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดของวันที่ที่ไปรับการฉีดทุกครั้งค่ะ เพราะเมื่อผู้ป่วยไปรับบริการการฉีดแต่ละครั้ง หรือไม่ว่าจะไปรับบริการอะไรก็ตาม ข้อมูลก็ย่อมจะถูกบันทึกเอาไว้ค่ะ