ถามแพทย์

 • การทำงานของไต

 •  Jajajiji
  สมาชิก
  Several Randall's plaques at both kidneys. หมายถึงอะไรคะ คุณหมอไม่อธิบายค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jajajiji

  ผลอ่านที่สอบถามมา เป็นลักษณะภาพที่ทางรังสีแพทย์บรรยายลักษณะบริเวณไตว่า มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตามทฤษฎีของทางการแพทย์เชื่อว่า เกิดจากตะกอนของแคลเซียมไปเกาะที่เนื้อไตค่ะ ไม่ได้บ่งบอกโรคที่ชัดเจนนะคะ

  ส่วนการทำงานของไต จะประเมินได้จะใช้การเจาะเลือดตรวจค่ะ