ถามแพทย์

 • ถ้าอากาศหนาวมากจนเกือบจะช็อก จะมีผลต่อการทำงานของหัวใจไหม

 •  Pond
  สมาชิก
  ถ้าอากาศหนาวจนเกือบจะช็อก จะมีผลต่อการทำงานของหัวใจไหมครับ อนาคตจะทำให้หัวใจทำงานผิดปกติไหมครับ
  Pond  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pond

  การอยู่ในสภาวะอากาศที่หนาวมากๆ ตลอดเวลา โดยไม่มีเครื่องนุ่งห่มป้องกันนั้น หัวใจอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น ซึ่งทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งอากาศที่หนาวมากๆ ยังอาจทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงจนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ โดยผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่ก่อนแล้ว อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนี้มากยิ่งขึ้นได้

  อาการแสดงเช่นอาการหายใจไม่อิ่ม หอบเหนื่อย คลื่นไส้ เจ็บแน่นหน้าอก หรือเมื่ออากาศหนาวมากเข้าขั้นวิกฤตอาจส่งผลต่อร่างกายโดยรวมทำให้จมีอาการสั่น หิว สับสน คลื่นไส้ การขยับร่างกายและการพูดมีปัญหา พูดจาสับสน หายใจตื้นและช้า ชีพจรช้าลงเรื่อยๆ และมีอันตรายต่อชีวิตได้

  ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่หนาวจัดจนเกินไป หรือต้องใส่เสื้อผ้าปกปิดและให้ความอบอุ่นให้มากที่สุด หากมีอาการผิดปกติใดๆดังกล่าวไป ให้รีบไปพบแพทย์