ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 22 มกรา เริ่มกินยาคุมวันที่ 24 มกรา ปัจจุบันประจำเดือนยังไม่หยุดไหล มาแบบกระปริดกระปรอย เกิดจากอะไร

 •  Nana Jomthong
  สมาชิก
  ปจด.มาวันที่22/1 เริ่มกินยาคุม24 ปัจจุบันปจด.ยังมาไม่หยุดเกิดจากสาเหตุอะไรคะ มาแบบกระปริบกระปอย สีดำคล้ำ เปื้อนติดกกน. จึงต้องใส่ผ้าอนามัยแผ่นบาง
  Nana Jomthong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nana Jomthong

  ในระหว่างการกินยาคุมกำเนิดอาจมีเลือดออกกระปริดกระปรอยจากผลข้างเคียงยาได้ แต่ช่วงที่เว้นยา 7 วันหรือ 7 เม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดแป้ง ควรจะมีเลือดประจำเดือนมา ซึ่งอาจจะมาน้อยได้เช่นกันขณะกินยาคุม

  หากเลือดออกจากช่องคลอดมากจนต้องใช้ผ้าอนามัยและเป็นติดต่อกันหลายวันอาจมีสาเหตุอื่นๆเช่น การติดเชื้อในช่องคลอด ปากมดลูก หรือมดลูก มีการอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองใน ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ มีเนื้องอกมดลูก เป็นต้น 

  และหากเป็นเลือดออกที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดจากการฉีกขาดของช่องคลอดหรือเยื่อบุอวัยวะเพศ หรือมีเนื้องอกที่ปากมดลูก

  ควรไปตรวจเพิ่มเติมกับสูตินรีแพทย์ค่ะ หากเลือดออกมาก ไม่หยุด ไม่จางไป มีปวดหน่วงท้องน้อย และเป็นทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์