ถามแพทย์

  • เคยมีเพศสัมพันธ์ 3-4 เดือนที่แล้ว ตอนนี้ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ไหม

  •  Aomsin Nuttanicha
    สมาชิก
    ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์ 3-4 เดือนที่แล้ว มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Aomsin Nuttanicha,

                        การมีเพศสัมพันธ์ ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น หากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์หรือไม่ ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ เพราะบางครั้ง การที่มีเลือดออกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ค่ะ แต่หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ จึงจะแน่ใจว่าไมีมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ