ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุุกเฉินวันที่ 3 มิ.ย. แล้ววันที่ 12-13 มิ.ย. ได้มีเลือดออก ตรวจหาการตั้งครรภ์ไม่พบ จะท้องไหม

 •  Ying-225
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะอยากทราบว่าแฟนมีอะไรกัน  (วันที่31,1,2 มิถุนายน ไม่ป้องกัน2ครั้งหลั่งข้างนอก วันที่4 ไม่ป้องกัน1ครั้งแต่ไม่เสร็จ) และวันที่3 มิถุนายน กินยาคุมฉุกเฉินไปแบบ1เม็ด 

  วันที่ 12,13 มิถุนายน  ประจำเดือนมาเป็นสีน้ำตาลเข้มมาก่อนกำหนดที่นับไว้ 1อาทิตย์ มาน้อย2วัน วันที่14 มีสีแดงจางและหมด มีปวดท้องหน่วงๆพอทน (ปกติต้องมา19นี้) 

  ทำการตรวจครรภ์แบบใช้ปัสสาวะหลังจากมีอะไรกันตอนครบ 1 อาทิตย์ ขึ้น1ขีด

  อยากทราบว่ามีอันตรายอะไรมั้ยและมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ (เคยทานยาคุมฉุกเฉินไม่เคยมีเลือดออก)

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Ying-225,

                      การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 31 พ.ค. และ 1-2 มิ.ย. หากไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย และใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้อยู่ค่ะ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปในวันที่ 3 มิ.ย. ยาคุมฉุกเฉินก็จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณหนึ่ง ไมไ่ด้ 100% ค่ะ

                        ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 4 มิ.ย. หากยังไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ไม่มี

                        สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 12-13 มิ.ย. หากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนจะมา ก็น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาได้ค่ะ ทั้งนี้ การทานยาคุมฉุกเฉินแต่ละครั้ง อาจมีหรือไม่มีเลือดออกก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุกครั้งค่ะ

                       ส่วนเรื่องการตั้งครรภ์นั้น หากจะให้แน่นอน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การตรวจที่ 1 สัปดาห์ อาจเร็วไปที่จะตรวจพบได้ค่ะ

                       สำหรับประจำเดือนในรอบต่อไปนั้น อาจมาหลังจากที่มีเลือดออกในครั้งนี้ไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ค่ะ