ถามแพทย์

  • การตั้งครรภ์

  • มีประจำเดือนวันที่3-5มิถุนายนแล้วมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันวันที่14-16มิถุนายนมีโอกาสที่จะท้องกี่เปอร์เซนแล้วสามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ตอนไหนค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ โก๋วาน่าหวาน กบินทร์บุรี,

                           หากประจำเดือนมาวันที่ 3 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 14-16 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 12-15 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว และอยู่ในช่วงวันไข่ตกได้ ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ถือว่ามีได้มากค่ะ แนะนำว่าหากเลยวันที่  3 ก.ค.ไปแล้ว หากไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ