ถามแพทย์

  • การตั้งครรภ์

  • ถอดยาฝังเข็มคุมกำเนิดมา41วันแล้วค่ะมีอะไรกับแฟนแบบหลั่งนอกไม่ได้ป้องกันแต่ไม่ได้มีอะไรกันทุกวันน่ะค่ะมีอะไรกันแต่ล่ะทีก็หลั่งนอกตลอดจะมีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ สมิตา โชติพันธ์,

                          หลังจากถอดยาฝังคุมกำเนิดออก หากมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ภายใน 1-3 เดือน ดังนั้น หากถอดยาฝังคุมกำเนิดไปแล้วนาน 41 วัน เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ โดยหากใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% ซึ่งถือเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำ ดังนั้น หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ หลังจากนี้ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น โดยควรรอให้มีประจำเดือนมาก่อน แล้วจึงเริ่มใช้ยาเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น และในระหว่างนี้ ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนค่ะ