ถามแพทย์

  • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัว มั่นใจได้มากน้อยแค่ไหน

  • การตรวจด้วยเครืรองนี้เรามั่นใจได้แค่ไหนคับว่าไม่เป็น
    คนไรค่า ไรตัวตน  พญ.นรมน
    แพทย์

     สวัสดีค่ะคุณ คนไรค่า ไรตัวตน

    การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นสามารถบอกความผิดปกติของหัวใจได้เบื้องต้น เช่นหัวใจเต้นข้าหรือเร็วผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจโต ซึ่งถ้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจออกมาเป็นปกติ ก็อาจจะบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าไม่น่าจะมีความผิดปกติของใดๆของหัวใจ แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางภาวะที่ไม่สามารถตรวจเจอได้จากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้ามีอาการหรือความผิดปกติใดๆ ควรแจ้งแพทย์ร่วมด้วยทุกครั้งค่ะ