ถามแพทย์

 • การตรวจตาดังกล่าวคืออะไร

 •  Patipan Draft
  สมาชิก
  การตรวจตาดังกล่าวคืออะไรครับ สงสัย VA,TN RK GI
  Patipan Draft  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patipan Draft

  การตรวจวัดทางสายตานั้น คือ ขั้นตอนเพื่อตรวจสอบความชัดเจนหรือรายละเอียดในการมองเห็น โดยในขั้นตอนการตรวจจะให้มองตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์จากระยะห่างที่กำหนด ทั้งในระยะห่างที่ใกล้และไกล

  โดยค่า VA หรือ visual acuity ใช้บ่งบอกว่ามองเห็นได้ชัดเจนเพียงใด โดยผู้ทดสอบจะทำการบันทึกเป็นค่าตัวเลข ว่าระยะใดที่เรามองเห็นได้ชัดเจนอยู่บ้าง หรือถ้ามองไม่เห็นตัวหนังสือ ยังเห็นแสงไฟ หรือทิศทางมือหรือไม่เป็นต้น  

  ส่วนตัวย่ออื่นๆนั้นเป็นตัวย่อศัพท์เฉพาะสำหรับผู้ทดสอบทางตาโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งแนะนำให้สอบถามกับผู้ที่ตรวจโดยตรง เพราะมึความหมายแตกต่างกันได้ในแต่ละบริบทค่ะ