ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 13 ส.ค. ประจำเดือนมา 2-3 ก.ย. ปกติมา 4 วัน ท้องไหม เป็นเลือดล้างหน้าเด็กไหม

 •  Ploy Ploy
  สมาชิก
  มีประจำเดือน 3 สิงหาคม มีเพศสัมพันธ์ 13 สิงหาคม ล่าสุดมีประจำเดือนมาวันที่2-3กันยายน แค่2 วัน ปกติจะมีสี่วัน แบบนี้ถือว่าปกติมั้ยคะ ท้องมั้ย แล้วเลือดล้างหน้าเด็กเป็นยังไงคะ ที่ตรวจแบบปัสสาวะผ่าน ต้องอ่านที่ตรวจภายใน 10 นาทีเท่านั้น ห้ามเกินจากนี้ใช่มั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Ploy,

                         หากประจำเดือนมา 3 ส.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 13 ส.ค. ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากในวันที่ 3 ก.ย. ได้มีเลือดออกมานาน 2 วัน โดยมีปริมาณพอสมควรที่ต้องใส่ผ่าอนามัย ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดีค่ะ เพราะโดยปกติ ประจำเดือนจะมานานได้ตั้งแต่ 2-7 วัน ซึ่งในแต่ละรอบเดือน ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ ดังนั้น เมื่อเป็นประจำเดือนที่ปกติ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                         สำหรับเลือดล้างหน้าเด็ก มักจะเกิดหลังจากมีการปฏิสนธิไปแล้ว 6-12 วัน และจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และส่วนใหญ่ออกมาเพียง 1 วันค่ะ

                         ส่วนการตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ ไม่ว่าจะตรวจแบบจุ่ม หรือแบบผ่าน ก็ควรอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาที หากตั้งทิ้งไว้นานจนเกินไป แล้วนำมาอ่านผล ผลอาจผิดพลาดได้ค่ะ