ถามแพทย์

 • เราจะสามารถแยกแยะ อาการระหว่าง คนที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด กับ คนที่มีภาวะช็อกจากการแพ้ยาอย่างรุนแรง ได้อย่างไรคะ

 •  Patnaree Pathan
  สมาชิก
  อยากถามคุณหมอว่า เราจะสามารถแยกแยะ หรือมี ข้อบ่งชี้ อาการระหว่าง คนที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด กับ คนที่มีภาวะช็อคจากการแพ้ยาอย่างรุนแรง ได้อย่างไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Patnaree,

                  ช็อก (shock) ภาวะของร่างกายที่มีความดันโลหิตต่ำกว่าปกติมาก จนส่งผลให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ในร่างกายไม่เพียงพอ ทำให้เซลล์และอวัยวะเสียหายจากการขาดเลือดที่เป็นตัวนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยง ช็อกถือเป็นภาวะวิกฤต และต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน ซึ่งหากรักษาไม่ทัน ก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง 

                ภาวะช็อก แบ่งออกได้หลายประเภทตามสาเหตุ ได้แก่ 

               - ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic Shock)

               - ภาวะช็อกจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างฉับพลัน (Anaphylactic Shock)

               - ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ (Cardiogenic Shock)

               - ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ (Hypovolemic Shock)

                - ภาวะช็อกจากระบบประสาท (Neurogenic Shock)

                อาการของช็อก ก็คืออาการที่เกิดจากความดันโลหิตต่ำ ซึ่งจะเหมือนกันในทุกประเภท ได้แก่ ชีพจรเต้นเร็วแต่เบา หายใจตื้นและเร็ว หน้ามืด มึนงง วิงเวียน ตัวซีดและเย็น ปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะกระหายน้ำและปากแห้ง ตาค้าง ความรู้สึกตัวลดลงและหมดสติ

                  สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นผลมา จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาศัยทั้งจากอาการร่วมกับการตรวจเลือดและการตรวจทางห้องปฎิบัติการต่างๆ อาการได้แก่ ไข้สูง หรืออุณหภูมิร่างกายต่ำหว่า 36 องศาเซลเซียส และอาการของอวัยวะที่มีการติดเชื้อ เช่น ไอ ปัสสาวะมีสีขุ่น ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลว ผิวหนังมีตุ่มหนอง เป็นต้น การตรวจพบค่าเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ หรือต่ำกว่าปกติ การเพาะเจอเชื้อโรคในกระแสเลือดหรือน้ำที่เจาะมาจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย  การตรวจปัสสาวะ การเอ๊กซเรย์ปอด การอัลตราซาวน์ช่องท้อง เป็นต้น

                    สำหรับภาวะช็อกจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างฉับพลัน หากสงสัยว่าเกิดจากแพ้ยาหรือไม่ ก็ต้องมีประวัติใช้ยานำมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเคยมีประวัติแพ้ยาชนิดนั้นๆ มาก่อนแล้ว อาการที่พบ นอกจากช็อกแล้ว ได้แก่ มีผื่นคันหรือผื่นลมพิษตามผิวหนัง หนังตาบวม ปากบวม ตาบวม ตาแดง น้ำตาไหล หลอดลมหดเกร็ง หายใจลำบาก  หายใจมีเสียงดังวี๊ด กสียงแหบ กลืนน้ำหรืออาหารลำบาก พูดลำบาก เป็นต้น