ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 1 เดือนเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ไม่ได้ฉีดต่อ เพราะหมอไม่ได้นัด ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา

  •  Patcharathorn Ds
    สมาชิก
    ดิฉันได้ไปฉีดยาคุมแบบ1เดือนครั้งแรกเมื่อวันที่4เมษาที่ผ่านมาซึ่งการฉีดครั้งต่อไปคุณหมอไม่ได้นัดอยากทราบว่าดิฉันจะไปฉีดยาคุมได้อีกครั้งตอนไหนคะตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Patcharathorn Ds,

                           หากได้ฉีดยาคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือนไปเมื่อวันที่ 4 เม.ย. เข็มต่อไปที่ต้องฉีดคือ 2 พ.ค. ดังนั้น หากไม่ได้ฉีดยาเข็มต่อไปในวันดังกล่าว ฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะหมดลงไปแล้ว ซึ่งหากได้มีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น หากตั้งแต่ที่ได้ฉีดยาไป ประจำเดือนยังไม่มา แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ควรให้รอประจำเดือนมาก่อน แล้วจึงเริ่มไปฉีดยาคุมกำเนิดใหม่ โดยควรไปฉีดภาย 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาค่ะ เพื่อให้ยาฉีดคุมกำเนิดออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และในช่วงที่รอให้ประจำเดือนมา ควรใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนค่ะ