ถามแพทย์

  • เริ่มกินยาคุมกำเนิดวันแรกของประจำเดือน และมีเพศสัมพันธ์หลั่งในทุกวัน จะท้องไหม

  • หมอคับแฟนเริมกินยาคุมแบบ28เม็ดของวันแรกของมีประจําเดือนแต่หลังในทุกวันเลยแต่ก็กินยาคุมแบบ28เม็ดเรือยๆมีโอกาสท้องมัยคับเพราะหลังในทุกวัน

    สวัสดีค่ะ คุณ กร กร กร,

                            หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกภายในวันแรกที่ประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และหากทานยาได้อย่างถูกต้อง คือทานทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ

                             อย่างไรก็ตาม ยาคุมกำเนิด ไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้น อาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและชาวยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ