ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด ประจำเดือนมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มแผงใหม่ มาเริ่มกินเม็ดแรกหลังประจำเดือนหมดได้ 10 วัน แต่มีเพศสัมพันธ์หลั่งในไปแล้ว จะท้องไหม

 •  Tidarat Wenbab
  สมาชิก

  กินยาคุมแบบ21เม็ด ประจำเดือนมาแล้วไม่ได้เริ่มแผงใหม่ มาเริ่มกินเม็ดแรกหลังประจำเดือนหมดได้10วัน ก่อนเริ่มเม็ดแรกมีการหลั่งใน มีความเสี่ยงท้องสูงไหมค่ะ??

  สวัสดีครับ คุณ Tidarat Wenbab

  การเว้นช่วงยาคุมกำเนิด หรือ ไม่ได้รับประทานต่อกันทันที จะทำให้ช่วงนั้นระดับยาไม่ถึงครับ  หากใช้หลังจากช่วงประจำเดือน ควรรอให้ครบ 7 วัน โดยใช้วิธีการอื่น เช่น ถุงยางอนามัย ร่วมด้วยครับ  ดังนั้น ในกรณีนี้ ถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน ก็มีโอกาสตั้งครรภ์อยู่ครับ

  ดังนั้น ขอแนะนำให้ติดตามรอบเดือนถัดไปอีกครั้ง หากประจำเดือนมาช้าหรือขาดไป ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำครับ