ถามแพทย์

  • กินยาคุม 28 เม็ดหมดวันที่ 26 ธ.ค. แต่เริ่มแผงใหม่วันที่ 28 ธ.ค.แล้วมีเพศสัมพันธ์ 3 ม.ค. ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  •  bbaxbad
    สมาชิก
    ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ามีการไปยุติการตั้งครรภ์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เริ่มกินยาคุมแบบแผง 28 เม็ดตั้งแต่วันนั้น ซึ่งยาหมดแผงแรกในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 แต่วันที่ 27 ธันวาคม ไม่ได้เริ่มกินแผงที่ 2 มาเริ่มกินวันที่ 28 ธันวาคม 2564 (ไม่ใช่วันมีประจำเดือน) กินมาเรื่อยๆจนวันที่ 3 มกราคม 2564 ทานยาคุมเวลา 23.50 น. และมีเพศสัมพันธ์ แบบหลั่งในภายในคืนนั้น ต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินร่วมกับทานยาคุมรายเดือนนหรือไม่

    สวัสดีค่ะ คุณ bbaxbad,

                        หากได้ยุติการตั้งครรภ์ และได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดทันที ยาคุมก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที แต่หากเมื่อทานหมดแล้วในวันที่ 26 ธ.ค. แล้วไม่ได้เริ่มทานแผงใหม่ในวันที่ 27 ธ.ค. แต่มาเริ่มทานในวันที่ 28 ธ.ค. ยาคุมแผงใหม่นี้ ก็จะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากได้ทานจนถึงวันที่ 3 ม.ค. แล้วจึงมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมก็จะออกฤทธิ์ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ